Thu. Sep 19th, 2019

Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu Satu Pintu KABUPATEN KAPUAS HULU

Maklumat Pelayanan

 

Dengan ini kami menyatakan sanggup
Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar
Pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak
Menepati janji ini, kami siap menerima sanksi
Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku